73594850 Berglaboratoriet, Valgrinda, S. P. Andersens vei 13A