Bakgrunn og aktiviteter

Underviser på Forkurs, i fagene:

- Kommunikasjon og norsk

- Teknologi og samfunn

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Bruvoll, Kjersti. (2009) Hjelpere ved fødsel, dødsangst og i all slags nød. Hellige jomfruer på Island og i Trøndelag i middelalderen. Fortida - Ei kraft i nåtida Foredrag i 2006 og 2007.
  • Bruvoll, Kjersti. (2009) "The Good, the Bad and the Devil! On rewriting a Religious Motif in some Virgin Martyr Legends.". Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprints of the 14th International Saga Conference, Uppsala 9th-15th August 2009.

Rapport/avhandling

  • Bruvoll, Kjersti. (2010) Fra Sponsa Christi til kristz ambatt. 2010. ISBN 978-82-471-2203-7.

Andre

  • Bruvoll, Kjersti. (2008) "Jomfrumartyrer på Island 1300-1500. Transformasjoner og adaptasjoner i middelalderske oversettelser.". "Tekst and Image. The premodern after postmodernism." . Klassiske fag, IHK, NTNU; Dragvoll, NTNU. 2008-10-16 - 2008-10-16.
  • Bruvoll, Kjersti. (2006) Hjelpere ved fødsel, dødsangst og i all slags nød- Hellige jomfruer på Island og i Trøndelag i middelalderen. Middelalderseminar: Dagligliv og handverk i middelalderen. . Stiklestad nasjonale kultursenter; Stiklestad, Verdal. 2006-03-28 - 2006-03-28.

Kompetanseord