Kjell Magne Mathisen

Professor Institutt for konstruksjonsteknikk
73594674
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 3-119

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kvamsdal, Trond; Mathisen, Kjell Magne; Pettersen, Bjørnar. (2008) 21st Nordic Seminar on Computational Mechanics. 2008. ISBN 9788496736566.
  • Mathisen, Kjell Magne; Kvamsdal, Trond; Zhang, Zhiliang. (2007) Multisale Computational Science and Engineering. 2007. ISBN 82-7482-095-9.
  • Mathisen, Kjell Magne; Kvamsdal, T.; Okstad, K.M.. (2004) Computational Mechanics - Theory and Practice A book dedicated to Professor Pål G. Bergan. 2004. ISBN 84-95999-59-5.
  • Kvamsdal, Trond; Mathisen, Kjell Magne; Okstad, Knut Morten; Aas, Hilde Benedikte. (1993) Techniques for reliable calculation of sectional forces. 1993. Report / Institutt for konstruksjonsteknikk, Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole & R-19-33.
  • Mathisen, Kjell Magne; Okstad, Knut M.; Syljuen, Øivind A.; Mangerud, Asbjørn. (1993) FENRIX : finite element nonlinear integrated X-environment : users manual. 1993. Report / Institutt for konstruksjonsteknikk, Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole.