Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren som et verktøy for utvikling av psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. ARK er et helhetlig, forskningsbasert opplegg der fokus legges både på belastninger og ressurser.
 
ARK bidrar til økt kunnskap rundt arbeidsmiljø- og klimaproblemstillinger i universitets- og høyskolesektoren gjennom tilrettelegging for forskning. 

 
 

Aktuelt: 

Se Marit Christensen snakke om helsefremmende ledelse

‘Vil jobbe med arbeidsmiljøet på ein ny måte’ 
‘Hvordan kan NTNU bli et helsefremmende universitet?’
Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiO (ARK-UiO)

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på e-post: ark-kontakt@ntnu.no

Prosjektkoordinator:
Kirsti Godal Undebakke

Vitenskapelige ressurspersoner:
Marit Christensen
Siw Tone Innstrand

Facebookgruppe ARKs facebookgruppe