Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er prodekan for forskning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Ved SU-fakultetet har vi en stor bredde i vår forskningsinnretning, og vi har et aktivt phd-miljø. Mitt ansvarsområde er forskningsaktiviteten samlet sett og phd-programmene i henholdsvis samfunns- og utdanningsvitenskap. Jeg er professor i samfunnsgeografi med landskapsgeografi som innretning. Forskningstema jeg er opptatt av er landskap som representasjon, landskapspolitkk og -forvaltning, kulturminner og kulturarv i turismesammenheng, jordbruk i fjellområder og naturressursforvaltning. Min forskning har i hovedsak dreid seg om norske eksempler men jeg har også gjort forskning i fjellområder i Østerrike og Nord-Spania. I forhold til undervisning så har jeg undervist i kvalitativ metode, ulike kurs om omhandler landskap og ressursforvaltning, og også bidratt på mer generelle geografi-emner. Jeg har vært instituttleder i perioden 2013 til 2017 ved Institutt for geografi.