Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling 

Jeg jobber som seniorkonsulent ved RKBU Midt-Norge og er studieveileder på Master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern.

Mine arbeidsoppgaver:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Meli, Kari; Bye, Asta; Balstad, Trude Rakel; Hjermstad, Marianne Jensen; Skjegstad, Grete S; Laird, Barry J; Fearon, Ken; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2016) Weight loss and survival in advanced cancer in relation to inadequate energy intake. 38th ESPEN Congress 2016 . The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; Copenhagen. 2016-09-17 - 2016-09-20.