Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Gjærde er utdannet ingeniør i grafiske fag (2004), og har videreutdanning i Ledelses-, organisasjons- og personalfag fra Høgskolen i Lillehammer. Studerer Master in Interaction Design ved NTNU, fakultet for arkitektur og design. 

Bakgrunn: Har jobbet flere år i privat sektor som bl.a. grafisk designer og markedskoordinator, før hun ble ansatt ved Høgskolen i Gjøvik i 2012. Gjærdes arbeidsområder har i stor grad vært knyttet til forskningsformidling og kommunikasjon, men også administrativt. Blant annet har hun vært prosjektleder for den nasjonale Omsorgsforskningskonferansen og bidratt til etableringen av Tidsskrift for omsorgsforskning, hvor hun også har jobbet som redaksjonssekretær. 

Arbeidsområder: Gjærde arbeider nå hovedsaklig med oppgaver knyttet til kommunikasjon ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Hun er bl.a. nettkontakt for instituttet og bistår vitenskapelig ansatte med tekniske og formidlingsrelaterte oppgaver.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling