Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Massespektrometri og væske/superkritisk væske/gass kromatografi

  • Labaktiviteter  i Mikrobiologi (TBT4110) og Biokjemiteknikk (TBT4140)

Bakgrunn i biopolymerer/biopolymerkjemi. Kjennskap til størrelseskromatografi koblet med lysspredning (SEC-MALLS)

Link til NV fakultetets MS-lab: https://www.ntnu.edu/nv-mslab/

Sitter midlertidig på kontor 3.129 i K3 under korona situasjonen.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kvitvang, Hans Fredrik Nyvold; Kristiansen, Kåre Andre; Lien, Stina Katrine; Bruheim, Per. (2014) Quantitative Analysis of Amino and Organic Acids by Methyl Chloroformate Derivatization and GC-MS/MS Analysis. Mass Spectrometry in Metabolomics: Methods and Protocols.

Rapport/avhandling

  • Kristiansen, Kåre Andre. (2009) Detection and significance of non-terminal carbonyl groups in the water soluble polysaccharides. 2009. ISBN 978-82-471-1471-1.