CHAIN

CHAIN

– Centre for Global Health Inequalities Research

Om chain

CHAIN er et forskningssenter ved NTNU som forsker på hvordan sosiale forskjeller i helse kan reduseres. Senteret er et unikt samarbeid mellom NTNU, Folkehelseinstituttet og UNICEF hvor målet er å bedre folkehelsen i alle verdensdeler gjennom å redusere ulikhet i helse med tilpassede virkemidler i hvert land. CHAIN kobler sammen internasjonalt ledende forskere innen sosialvitenskap og medisisin og analysekraften i datamaskinene ved NTNU med det praktiske arbeidet UNICEF gjør på bakken i 190 land.

CHAIN samarbeider med akademiske institusjoner, myndigheter, tenketanker og NGOer med global rekkevidde.

More information about Chain in English