Bakgrunn og aktiviteter

Utvalgte publikasjoner (se CV for full publikasjonsliste):

Haukioja, Jussi (forthcoming): "Semantic Burden-Shifting and Temporal Externalism". Inquiry.

Haukioja, Jussi, Mons Nyquist & Jussi Jylkkä (forthcoming): “Reports from Twin Earth: Both Deep Structure and Appearance Determine the Reference of Natural Kind Terms”. Mind & Language.

Haukioja, Jussi (forthcoming): “Metaphysical Realism and Anti-Realism”, forthcoming in Bliss & Miller (eds.) The Routledge Handbook of Metametaphysics. Routledge.

Cohnitz, Daniel & Jussi Haukioja (forthcoming): "Reference and Intuitions", forthcoming in Biggs & Geirsson (eds.) The Routledge Handbook on Linguistic Reference. Routledge.

Cohnitz, Daniel & Jussi Haukioja (2020): ”Variation in Natural Kind Concepts”, forthcoming in Wikforss & Marques (eds.) Shifting Concepts, 128-146. Oxford University Press.

Haukioja, Jussi (2017): "Externalism and Internalism". In Wright, Hale & Miller (eds.) A Companion to the Philosophy of Language, 2nd revised and extended edition, 865-880. Blackwell.

Haukioja, Jussi (2017): "Recent Work On Putnam's Model-Theoretic Argument". In Wright, Hale & Miller (eds.) A Companion to the Philosophy of Language, 2nd revised and extended edition, 730-733. Blackwell.

Haukioja, Jussi (2015): "Externalism, Meta-Internalism, and Self-Knowledge". In Goldberg, S. (ed.) Externalism, Self-Knowledge and Scepticism, 214-227. Cambridge University Press.

Haukioja, Jussi (2015): "On Deriving Essentialism from the Theory of Reference". Philosophical Studies 172, 2141-2151.

Cohnitz, Daniel & Jussi Haukioja (2015): "Intuitions in Philosophical Semantics". Erkenntnis 80, 617-641.

Haukioja, Jussi (ed.) (2015): Advances in Experimental Philosophy of Language. Bloomsbury Academic.

Cohnitz, Daniel & Jussi Haukioja (2013): "Meta-Externalism vs. Meta-Internalism in the Study of Reference", Australasian Journal of Philosophy  91, 475-500.

Haukioja, Jussi (2013): ”Different Notions of Response-Dependence”, in Hoeltje, Schnieder & Steinberg (eds.) Varieties of Dependence, 167-190. Philosophia Verlag, Munich.

Haukioja, Jussi (2012): “Rigidity and Actuality-Dependence”, Philosophical Studies 157, 399-410.

Jylkkä, Jussi, Henry Railo & Jussi Haukioja (2009): ”Psychological Essentialism and Semantic Externalism: Evidence for Externalism in Lay Speakers' Language Use”, Philosophical Psychology 22, 37-60.

Haukioja, Jussi (2008): “A Defence of The Conditional Analysis of Phenomenal Concepts”, Philosophical Studies, 139, 145-151.

Haukioja, Jussi (2007): “How (Not) to Specify Normal Conditions for Response-Dependent Concepts”, Australasian Journal of Philosophy 85, 325-331.

Haukioja, Jussi (2005): “Hindriks on Rule-Following”. Philosophical Studies 126, 219-239.

Haukioja, Jussi (2005): “Is Solitary Rule-Following Possible?”. Philosophia 32, 131-154.

Haukioja, Jussi (2001): “The Modal Status of Basic Equations”. Philosophical Studies 104, 115-122.

Haukioja, Jussi (2001): “Not so Quick: A Reply to Chambers”. Mind 110, 699-702.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haukioja, Jussi. (2015) Advances in Experimental Philosophy of Language. Bloomsbury Academic. 2015. ISBN 978-1-4725-7073-4.

Del av bok/rapport

  • Cohnitz, Daniel; Haukioja, Jussi. (2020) Variation in Natural Kind Concepts. Shifting Concepts. The Philosophy and Psychology of Conceptual Variability.
  • Haukioja, Jussi. (2017) Internalism and Externalism. A Companion to the Philosophy of Language.
  • Haukioja, Jussi. (2017) Postscript: Recent Work on Putnam's Model-Theoretic Argument. A Companion to the Philosophy of Language.
  • Haukioja, Jussi. (2016) Kaappikantilaisuutta?. De Natura Rerum. Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis.
  • Haukioja, Jussi. (2015) Externalism, metainternalism, and self-knowledge. Externalism, Self-Knowledge, and Skepticism. New Essays..
  • Haukioja, Jussi. (2015) Introduction. Advances in Experimental Philosophy of Language.
  • Haukioja, Jussi. (2013) Different Notions of Response-Dependence. Varieties of Dependence.