HIKU8861 - Metodekurs i historie og kulturfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet, som er felles for alle emner innenfor ph.d.-programmet i historie og kulturfag, tar sikte på å belyse sentrale problemstillinger ut fra den flerfaglighet som disse emnene representerer.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale metoder og tilnærminger, med relevans for eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis normalt ikke undervisning i emnet ved NTNU. Dersom det tilbys undervisning i emnet vil informasjon være tilgjengelig på http://www.ntnu.no/studier/phhist/kurs. Kandidaten skal finne relevante undervisningsopplegg i samråd med veileder og ph.d.-leder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.