Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Halvorsen, Rune; Nervik, Jon Arve; Salonen, Tapio; Thorèn, Katarina; Ulmestig, Rickard. (2007) The challenges of decentralized delivery of sevices. The scope for active citizenship in Swedish and Norwegian activation policies. Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe.

Rapport/avhandling

  • Husabø, Gunnar; Nervik, Jon Arve. (2006) Kampen mot fattigdommen: Forsking om tiltak for sosialhjelpsmottakarar. 2006. ISBN 82-7570-163-5.
  • Vik-Mo, Harald; Nervik, Jon Arve. (1999) Arbeidsplikten i Arbeidslinjen. Kommunenes iverksetting av vilkåret om arbeid for sosialhjelp. 1999. ISBN 82-90217-92-7. ISS-rapport.
  • Nervik, Jon Arve. (1997) Metodenotat til avhandlingen "Offentlig politikk og klientløpebaner". 1997.
  • Nervik, Jon Arve. (1996) Offentlig politikk og klientløpebaner : sosialhjelp og arbeidsmarkedstiltak : bidrag til selvforsørging eller ringdans i velferdsbyråkratiet. 1996. Series of dissertations ... (3/1997).