Bakgrunn og aktiviteter

 

Undervisningsansvar høst 2017

TPD4129 Design 5 System

TPD4505 Designteori

Undervisningsansvar vår 2018

TPD4105  IT i design

TPD4850 Eksperter i team. 

                  Aktive pensjonister

TPD4900 Masteroppgaver i Industriell design  

Annen studentkontakt

Studieveiledning

Internasjonal utveksling