Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver: 

  • leder for administrativ stab
  • lederstøtte og deltakelse i ledergruppa
  • operasjonalisering av instituttets strategi
  • koordinering innenfor alle funksjonsområder (HR, HMS, økonomi, forskning, innovasjon, utdanning)
  • utredningsoppgaver innenfor alle funksjonsområder