Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver: 

  • Studieveiledning for Økonomi og administrasjon/Økonomi og ledelse
  • Utdanningskvalitet (evalueringssystem, rekruttering og oppfølging av læringsassistenter) 
  • Rekruttering av nye studenter (koordinering av skolebesøk) 
  • Planlegging og gjennomføring av studiestart, bachelor- og masteravslutning
  • Kommunikasjon og førstelinje