Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Kristiansen, Johanne; Goring, Paul. (2013) Fighting for Reform The politicisation of the Monthly Review in the aftermath of the French Revolution, 1791-1802. 2013.