Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Eksamensansvar ved Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Studieveiledning for medievitenskap
  • Studiesaker
  • Saksbehandling
  • Førstelinjeadministrator ved Institutt for kunst- og medievitenskap
  • Studieadministrasjon

Utdanning og erfaring:

  • Master i musikkvitenskap ved J.Vitols musikkakademiet i Latvia, Riga (tidl. musikkonservatoriet)
  • Bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Latvia, Riga
  • Konsulent på eksamenskontoret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Konsulent på Institutt for musikk ved NTNU