Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Jeg er studieveileder for årsstudium og bachelor studium i medievitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

 

Jeg gir råd og hjelp om:

• trivsel og mestring

• utdanningsplaner og emnevalg

• godkjenning av utdanning fra andre læresteder

• forhåndsgodkjenning til utenlandsopphold

• forhold rundt eksamen

• opptak til master

• jobbmuligheter

 

Du er velkommen innom kontoret mitt (http://bit.ly/2PvHEsJ) alle dager mellom kl. 13 og 15.

For å avtale time er det bare å ta kontakt på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no

eller jogita.pedersen@ntnu.no, eller telefon: 73 59 66 27.

 

Andre ansvarsområder:

• administrering av digital eksamen

• behandling av begrunnelser og klager

• orienteringsmøter ved studiestart