Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Johnsen, Jan William; Franke, Katrin. (2020) Identifying Proficient Cybercriminals Through Text and Network Analysis. 2020 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI).
  • Shalaginov, Andrii; Johnsen, Jan William; Franke, Katrin. (2017) Cyber Crime Investigations in the Era of Big Data. IEEE Big Data 1st International Workshop on Big Data Analytic for Cyber Crime Investigation and Prevention 2017.

Rapport/avhandling