Video-opptak

► I løpet av 2016 har det blitt arrangert sju "fusjonskafeer", som også har blitt strømmet live på YouTube. Dette har vært allmøter om ulike temaer knyttet til fusjonen og reorganiseringen. 

► Se opptak fra velkomstarrangementene for nye studenter (immatrikuleringen) i Trondheim, Ålesund og Gjøvik 16-18. august 2016. 

► Web-TV-sendingen fra åpningen av det fusjonerte NTNU 4. januar 2016 og tidslinje finner du på www.ntnu.no/2016

Reorganiseringen av NTNU

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Fusjonsprosjektet ble samtidig avsluttet. I 2016 er det nye universitetet blitt omorganisert i regi av Organisasjonsprosjektet, som har koordinert endringene både i den faglige og administrative virksomheten. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2016/17 og disse nettsidene blir ikke lenger oppdatert. 

I perioden 2017–2018 samlokaliseres mange fagmiljøer som en følge av fusjonen og omorganiseringen. Informasjon om dette finner du på samlokaliseringsprosjektets nettsider

NYHETER / NEWS

To års maratonløp mot nye NTNU ferdig

Organisasjonsprosjektet avsluttes formelt ved årsskiftet, selv om det fortsatt gjenstår arbeid med omstillingen av nye NTNU.
Les mer om To års maratonløp mot nye NTNU ferdig »

Slik skal NTNU styres

Enda en viktig brikke i organiseringen av nye NTNU falt på plass under det siste styremøtet i 2016.
Les mer om Slik skal NTNU styres »

Mange enheter på flyttefot i 2017

Prorektor for faglig integrasjon, Helge Klungland, har ansvaret for å få på plass en lokaliseringskabal på kort og lang sikt, som følge av fusjonen og omorganiseringen.
Les mer om Mange enheter på flyttefot i 2017 »

Se opptak og bilder fra fredagens fusjonskafé

Det var julestemning da historiens siste fusjonskafé ble arrangert, 16. desember.
Les mer om Se opptak og bilder fra fredagens fusjonskafé »

Nytt fellesemne, felles emnestørrelse og samlet opptaksramme

Styret fattet 7. desember flere beslutninger for å samkjøre studieporteføljen til nye NTNU.
Les mer om Nytt fellesemne, felles emnestørrelse og samlet opptaksramme »

Ny prorektor for nyskaping og seks nye instituttledere

Styret ved NTNU tilsatte i går prorektor for nyskaping og seks instituttledere med tiltredelse 1. januar 2017.
Les mer om Ny prorektor for nyskaping og seks nye instituttledere »

Tre midlertidige avdelingsledere utpekt

Ytterligere tre avdelingsledere i Fellesadministrasjonen er blitt utpekt.
Les mer om Tre midlertidige avdelingsledere utpekt »

Alle administrativt ansatte innplassert

De siste administrativt ansatte på NTNU blir i løpet av denne uka innplassert i den nye organisasjonen.
Les mer om Alle administrativt ansatte innplassert »

Vel 120 ubesatte stillinger bekjentgjort

Ca 120 stillinger i administrasjonen som står ledige etter omorganiseringen er bekjentgjort internt på NTNU. Alle som har vært omfattet av omstillingen i høst kan melde interesse for jobbene.
Les mer om Vel 120 ubesatte stillinger bekjentgjort »

Fristen for å kreve ny vurderng blir 21. november

Ansatte som mener at det er gjort feil ved innplasseringene i nye stillinger, må be om ny vurdering innen 21. november.
Les mer om Fristen for å kreve ny vurderng blir 21. november »

Ny organisering i 2017

Fusjonspartnerne beholdt i 2016 sin gamle struktur, men under felles ledelse. Dette var en overgangsordning til den nye organisasjonen trådte i kraft 1.januar 2017.

Vi fusjonerte fordi...

...vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten.

...vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss.

...det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans.

...det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler.

...det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning.

...det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik.