Fusjon, reorganisering og samlokalisering av NTNU

Fusjon, reorganisering og samlokalisering av NTNU

En ny epoke

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Fusjonsprosjektet ble samtidig avsluttet. 

Nettsidene er arkivert som pdf (obs, de er tunge, vi anbefaler å høyreklikke og laste ned dokumentene).

Som en følge av fusjonen og omorganiseringen ble mange av NTNUs fagmiljø samlokalisert i perioden 2017–2018. 

Har du behov for ytterligere informasjon, som høringsuttalelser, protokoller med mer, ta kontakt via kontakt@komm.ntnu.no.