Jan Frode Hatlen

Førsteamanuensis/Leder forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene Institutt for historiske studier Det humanistiske fakultet
73596397 41236570
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * 6523b

Bakgrunn og aktiviteter

Forskning-og utviklingsleder ved universitetsskolene Charlottenlund ungdomsskole og videregående skole

Utviklingsprosjekter: 

Prosjektleder med Andreas Krokan for "Lacuna matata" - innføring av Lacuna Stories ved NTNU

Ressursgruppen for Sandkassa

Undervisningsansvar:

  • Faglig koordinator for gruppeundervisning for førsteårsstudenter
  • Undervisning i historiebruk, metode og ulike historieemner i eldre historie ved Institutt for historiske studier

Forskningsinteresser

Læring av historie

Historiedidaktikk

Romersk historie
Den romerske familien
Senantikken

Undervisning

EXFAC0015 Historien i samfunnet

HIST1110 Antikkens og middelalderens historie til ca. 1550.

HIST2535 Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser

HIST2115 Røtter til vår sivilisasjon

Tidligere undervisning:

HIST2125 Antikkens Roma

Tidligere verv:

Styremedlem, Forskerforbundet ved NTNU

Varamedlem Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, NTNU

Leder i Stipendiatenes interesseorganisasjon i Norge (SiN)

Leder i Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION)

Nestleder HIFO Sør-Trøndelag

Representant i tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger, HF-fak.

Medlem valgstyret fakultetsrådet ved HF 2009

Varaverneombud Inst. tverrfaglige kulturstudier

Studentrepresentant doktorgrads- og hovedfagsutvalget, Inst. for historie og klassiske fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hatlen, Jan Frode. (2012) Students of Rome : total war. Greek and Roman games in the computer age.

Rapport/avhandling

  • Hatlen, Jan Frode. (2015) Honour and domestic violence in the Late Roman West, c. 300-600 A.D. 2015. ISBN 978-82-326-0806-5.
  • Hatlen, Jan Frode. (2003) Fra triumvir til tribunica potestas. Opprettelsen av det romerske keiserdømmet (43-19 f. Kr.). 2003.

Andre

  • Hatlen, Jan Frode. (2010) Familievold i senantikken. Forsker Grand Prix . NTNU, Kunnskapsbyen, Studentersamfundet og Forskningsdagene; Trondheim. 2010-11-10.
  • Hatlen, Jan Frode. (2010) I en divan fra Nikea sitter far og denger mor... Familievold i senantikken. Onsdagstreff . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Stiklestad, Verdal. 2010-10-20.
  • Hatlen, Jan Frode. (2009) Students of Rome and Rome: Total War. Greek and Roman Games in the Computer Age . Institutt for historie og klassiske fag; Trondheim. 2009-02-20 - 2009-02-21.