Bakgrunn og aktiviteter

Merittert underviser fra januar 2018. Her er min pedagogiske mappe

Utviklingsprosjekter: 

Prosjektleder med Andreas Krokan for "Lacuna matata" - innføring av Lacuna Stories ved NTNU

Ressursgruppen for Sandkassa

Undervisningsansvar:

Leder for FUL

Forskningsinteresser

Læring av historie

Historiedidaktikk

Romersk historie
Den romerske familien
Senantikken

Tidligere undervisning

Faglig koordinator for gruppeundervisning for førsteårsstudenter

Undervisning i historiebruk, metode og ulike historieemner i eldre historie ved Institutt for historiske studier

Emner: 

EXFAC0015 Historien i samfunnet

HIST1110 Antikkens og middelalderens historie til ca. 1550.

HIST2535 Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser

HIST2115 Røtter til vår sivilisasjon

HIST2125 Antikkens Roma

Tidligere verv:

Forskning-og utviklingsleder ved universitetsskolene Charlottenlund ungdomsskole og videregående skole 2016-17

Styremedlem, Forskerforbundet ved NTNU

Varamedlem Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, NTNU

Leder i Stipendiatenes interesseorganisasjon i Norge (SiN)

Leder i Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION)

Nestleder HIFO Sør-Trøndelag

Representant i tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger, HF-fak.

Medlem valgstyret fakultetsrådet ved HF 2009

Varaverneombud Inst. tverrfaglige kulturstudier

Studentrepresentant doktorgrads- og hovedfagsutvalget, Inst. for historie og klassiske fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta? Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Samarbeidslæring i humanistiske fag. Læring om læring. vol. 1 (1).
 • Hatlen, Jan Frode. (2015) Review: "Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History". Journal of Design History. vol. 28 (2).
 • Hatlen, Jan Frode. (2015) Æresvold er en del av Europas familiehistorie. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2011) Familievold i senantikken. Under dusken : studentavisa i Trondheim.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Ingvil Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén: Farsmakt og moderskap i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim, Antikken i ettertiden. Historisk Tidsskrift. vol. 89 (4).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Dataspill og historie. Hvor kommer våre barns historiekunnskaper fra?. Lokalhistorisk magasin. vol. 19 (3).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Herlands eiendommelige moralhistorie. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Om barn i senantikken. Kommentar til Odd Magne Bakke. Historisk Tidsskrift. vol. 88 (1).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Æresdrap og familiedrap i den romerske antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.

Del av bok/rapport

 • Hatlen, Jan Frode. (2012) Students of Rome : total war. Greek and Roman games in the computer age.

Rapport/avhandling

 • Hatlen, Jan Frode. (2015) Honour and domestic violence in the Late Roman West, c. 300-600 A.D. 2015. ISBN 978-82-326-0806-5.
 • Hatlen, Jan Frode. (2003) Fra triumvir til tribunica potestas. Opprettelsen av det romerske keiserdømmet (43-19 f. Kr.). 2003.

Andre

 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Gruppebasert prosjektpedagogikk i store emner: fra gruppediskusjoner, via samskriving, til ”samlesing”. Læringsfestivalen . NTNU og Norgesuniversitetet; Trondheim. 2017-05-08 - 2017-05-09.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Familievold i senantikken. Forsker Grand Prix . NTNU, Kunnskapsbyen, Studentersamfundet og Forskningsdagene; Trondheim. 2010-11-10.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) I en divan fra Nikea sitter far og denger mor... Familievold i senantikken. Onsdagstreff . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Stiklestad, Verdal. 2010-10-20.
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Students of Rome and Rome: Total War. Greek and Roman Games in the Computer Age . Institutt for historie og klassiske fag; Trondheim. 2009-02-20 - 2009-02-21.