Bakgrunn og aktiviteter

Instituttleder ved Institutt for historiske og klassiske studier. 

Arbeidsoppgaver: 

 • bidra til å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø for alle ansatte
 • lede og utvikle virksomheten ved enheten med fokus på kjerneoppgavene
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse følges opp
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester 
 • representere og posisjonere enheten og fremme internt og eksternt samarbeid
 • legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse
 • påse at enheten har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at institusjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll).

Merittert underviser fra desember 2017. Her er min pedagogiske mappe

Bok 2020:

Jan Frode Hatlen, Historikerens kode. Veien til historisk forståelse, Oslo: Universitetsforlaget. 

Historikerens kode

Pågående bokprosjekt:

Jörg Wettlaufer, David Nash, Jan Frode Hatlen (eds.), Honor-Shame Dynamics in Western History, New York: Routledge. Kommer våren 2021.  

Forskningsinteresser

Læring av historie

Historiedidaktikk

Romersk historie

Ære og kjønn i tidlig europeisk historie

Den romerske familien

Senantikken

Tidligere undervisning

Faglig koordinator for gruppeundervisning for førsteårsstudenter

Undervisning i historiebruk, metode og ulike historieemner i eldre historie ved Institutt for historiske studier

Tidligere verv:

Leder av Forvaltningsutvalget for 5-årig lektorutdanning ved NTNU (FUL) 2017-2020

Medlem av UHR Lærerutdanning 2017-2020

Medlem av Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning og PPU-A 2017-2020

Forskning-og utviklingsleder ved universitetsskolene Charlottenlund ungdomsskole og videregående skole 2016-17

Styremedlem, Forskerforbundet ved NTNU

Leder i Stipendiatenes interesseorganisasjon i Norge (SiN)

Leder i Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION)

Nestleder HIFO Sør-Trøndelag

Representant i tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger, HF-fak.

Medlem valgstyret fakultetsrådet ved HF 2009

Varaverneombud Inst. tverrfaglige kulturstudier

Studentrepresentant doktorgrads- og hovedfagsutvalget, Inst. for historie og klassiske fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2017

 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Gruppebasert prosjektpedagogikk i store emner: fra gruppediskusjoner, via samskriving, til ”samlesing”. Læringsfestivalen . NTNU og Norgesuniversitetet; Trondheim. 2017-05-08 - 2017-05-09.
 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta? Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Samarbeidslæring i humanistiske fag. Læring om læring. vol. 1 (1).

2015

2012

 • Hatlen, Jan Frode. (2012) Students of Rome : total war. Greek and Roman games in the computer age.

2011

 • Hatlen, Jan Frode. (2011) Familievold i senantikken. Under dusken : studentavisa i Trondheim.

2010

 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Familievold i senantikken. Forsker Grand Prix . NTNU, Kunnskapsbyen, Studentersamfundet og Forskningsdagene; Trondheim. 2010-11-10.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) I en divan fra Nikea sitter far og denger mor... Familievold i senantikken. Onsdagstreff . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Stiklestad, Verdal. 2010-10-20.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Ingvil Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén: Farsmakt og moderskap i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim, Antikken i ettertiden. Historisk Tidsskrift (Norge). vol. 89 (4).

2009

 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Dataspill og historie. Hvor kommer våre barns historiekunnskaper fra?. Lokalhistorisk magasin. vol. 19 (3).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Herlands eiendommelige moralhistorie. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Om barn i senantikken. Kommentar til Odd Magne Bakke. Historisk Tidsskrift (Norge). vol. 88 (1).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Students of Rome and Rome: Total War. Greek and Roman Games in the Computer Age . Institutt for historie og klassiske fag; Trondheim. 2009-02-20 - 2009-02-21.
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Æresdrap og familiedrap i den romerske antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.

2003

 • Hatlen, Jan Frode. (2003) Fra triumvir til tribunica potestas. Opprettelsen av det romerske keiserdømmet (43-19 f. Kr.). 2003.