Bakgrunn og aktiviteter

Main fields of competence
•    Sustainability by design
•    Product development
•    Structural and mechanical engineering
•    Structural reliability
•    Hydrodynamics
•    Statistics
•    Stochastic mechanics

Teaching courses:

MAST2002 Mekanismer og dynamikk (Høst 2020)
MAST2007 Maskindeler2 (Instabilitet i konstruksjoner, bruddmekanikk og utmatting) (Vår 2021)
INGT1001 Ingeniørfaglig innføringsemne (Høst 2019, 2020)
TMAS2009 Konstruksjonsteknikk 2 (Vår 2017,2018,2019,2020)
TMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenkning - Tema Bærekraftig Utvikling (Vår 2108, 2019, 2020, 2021)
TMAS3004 Sammenføying og sveiseteknikk (Høst 2017, 2018, 2019) Skrueforbindelser
TMMT5002 Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling (Høst 2017, 2018, 2019, 2020)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Tyflopoulos, Evangelos; Flem, David Tollnes; Steinert, Martin; Olsen, Anna. (2018) State of the art of generative design and topology optimization and potential research needs. DS 91: Proceedings of NordDesign 2018, Linköping, Sweden, 14th - 17th August 2018 DESIGN IN THE ERA OF DIGITALIZATION.
  • Næss, Arvid; Olsen, Anna. (2005) Estimating failure probabilities of nonlinear dynamic systems subjected to coloured noise by an importance sampling procedure. Proceedings of the 9th International Conference on Structural Safety and Reliability.
  • Næss, Arvid; Olsen, Anna. (2005) Importance Sampling for Dynamic Systems. Modern Statistical and Mathematical Methods in Reliability.

Andre

  • Tyflopoulos, Evangelos; Steinert, Martin; Olsen, Anna; Falch, Eva. (2018) Extending shelf life and reducing waste - technologies in the food industry. First International Symposium: Sustainable technologies for food processing an preservation. . ReFOOD project, SINTEF Ocean, NTNU, Bits Pilani; Goa. 2018-02-08 - 2018-12-09.
  • Olsen, Anna; Lerfall, Jørgen; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Thevik, Kristine; Rotabakk, Bjørn Tore. (2017) Developing an industrial scale processing line for muscle food using Soluble Gas Stabilization (SGS) technology. EFFoST2017 ; 2017-11-13 - 2017-11-16.