Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for bachelor i fysioterapi.

Mine arbeidsoppgaver:

 • Veiledning og saksbehandling vedrørende enkeltstudenter
 • Tilrettelegging av studiehverdagen
 • Individuelle utdanningsplaner
 • Studierett
 • Permisjon
 • Progresjon
 • Internasjonalisering
 • Praksis
 • Turnus
 • Overflytting
 • Innpass/godskriving/fritak
 • Studieplanarbeid
 • Rapportering
 • Representant i studieprogramråd for bachelor i fysioterapi
 • Representant for administrativt ansatte i utvidet ledergruppe, INB