Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for studenter ved den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen. Du kan avtale tid for veiledning  på e-post eller telefon.

Arbeidsområder:

  • studieveiledning for yrkesfaglærerutdanningen.
  • saksbehandling av bl.a. permisjonssøknader og innpassing av annen utdanning.
  • diverse studieadministrativt arbeid, som timeplanlegging, studieplanarbeid, vitnemål.
  • rekruttering.

Bakgrunn:

Jeg har jobbet som studiekonsulent ved tidligere HiST og NTNU siden 2014 (Fakultet for lærer- og tolkeutdanningen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Institutt for lærerutdanning). Har lang erfaring både innen privat og offentlig sektor.

Utdanning:

Har bachelor innen internasjonal markedsføring og ledelse, samt grunnfag i pedagogikk.