Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator og studieveileder for den treårige yrkesfaglærerutdanningen.

Studieveileder for studenter ved den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen. Du kan avtale tid for veiledning  på e-post eller telefon.

Arbeidsområder:

  • Rekruttering.
  • Tilrettelegging og oppfølging
  • Saksbehandling av bl.a. permisjonssøknader og innpassing av annen utdanning.
  • Diverse studieadministrativt arbeid, som timeplanlegging, studieplanarbeid, vitnemål.
  • Lederstøtte.

Bakgrunn:

Jeg har jobbet som studiekonsulent ved tidligere HiST og NTNU siden 2014 (Fakultet for lærer- og tolkeutdanningen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Institutt for lærerutdanning). Har lang erfaring både innen privat og offentlig sektor.

Utdanning:

Har bachelor innen internasjonal markedsføring og ledelse, samt grunnfag i pedagogikk.