Ingrid Goldmann

Førstekonsulent/studieveileder Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412434
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for bachelor i fysioterapi, ergoterapi og audiologi.

Mine arbeidsoppgaver:

 • Veiledning og saksbehandling vedrørende enkeltstudenter
 • Tilrettelegging av studiehverdagen
 • Individuelle utdanningsplaner
 • Studierett
 • Permisjon
 • Progresjon
 • Overflytting
 • Innpass/godskriving/fritak
 • Studieplanarbeid
 • Rapportering
 • Representant i studieprogramråd for bachelor i fysioterapi, ergoterapi og audiologi
 • Representant for administrativt ansatte i utvidet ledergruppe, INB