Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Storhaug, Anita Skårstad; Kojan, Bente Heggem; Kvaran, Inge. (2012) Enslige mødres kontakt med barnevernet. Fontene forskning.
 • Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge. (2011) Hvordan styrke barnevernfeltet?. Fontene forskning.
 • Kvaran, Inge. (2009) Hva slags leder?. Norges Barnevern. vol. 86 (4).
 • Kvaran, Inge. (2001) Modernisering av barndommen. Embla. vol. 6 (5).

Bøker

 • Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge. (2015) Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Gyldendal Akademisk. 2015. ISBN 9788205477179.
 • Kvaran, Inge; Holm, Jan. (2012) Barnevernsfaglig miljøterapi. Cappelen Damm AS. 2012. ISBN 978-827634-972-6.
 • Moxnes, kari; Kaul, hjørdis; levin, irene; Kvaran, Inge. (2001) Skilsmissens mange ansikter. Om barns og foreldres erfaringer med skilsmisse. 2001. ISBN 8276344038.

Del av bok/rapport

 • Kvaran, Inge. (2010) Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.
 • Kvaran, Inge. (2009) Miljøterapi og miljøterapeutisk arbeid. Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema.
 • Kvaran, Inge. (2003) Sosialpedagogikken i Norge. Sosialpedagogikk : grunnlagstenkning, kunnskap og refleksjon.
 • Kvaran, Inge; Sivertsen, Kirsten Jæger. (2003) Forord til norsk utgave. Sosialpedagogikk : grunnlagstenkning, kunnskap og refleksjon.
 • Kvaran, Inge. (2001) Det koster å være barn : økonomiske konsekvenser for barn av skilsmisse. Skilsmissens mange ansikter.
 • Kvaran, Inge. (1997) Institusjonsarbeid med barn og unge. Barnevernet : mangfold og mening.

Rapport/avhandling

 • Lurie, James M; Kvaran, Inge; Tjelflaat, Torill; Sørlie, Hanne Elisabeth. (2015) Barneverntjenestens arbeid med barnevernundersøkelser i Midt-Norge. Rapport 4/2015 i skriftserien til Regionalt kunnskapssenter for Barne og unge Psykisk helse og barnevern. 2015. ISBN 978-82-93343-06-6.
 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore; Kvello, Øyvind. (2012) Bedre beskyttelse av barns utvikling. 2012. ISBN 9788258311291. NOU - Norges offentlige utredninger (5).
 • Kvaran, Inge. (2008) Skilsmisse sett med barns øyne : barns sårbarhet og håndtering. 2008. ISBN 9788247162750.
 • Espnes, Geir Arild; Knudtsen, Margunn Skjei; Rundmo, Torbjørn; Kjøl, Per; Lio, Aina Hildrum; Lio, Aina Hildrum; Solli, Egil; Solli, Egil; Jagtøien, Greta Langlo; Binde, Ragna; Binde, Ragna; Magnus, Eva; Ness, Nils Erik; Ness, Nils Erik; Kvaran, Inge. (2001) Samfunn og helse : en magistergrad med spesialiseringer i: Helse og sikkerhet på lokalnivå. Fysisk aktivitet i helsefremming og sykdomsforebygging. Helsepedagogikk. Aktivitetsvitenskap : et midtnorsk mastergradssamarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2001.
 • Kjøllmoen, Siv Karin; Kvaran, Inge; Michelsen, Vagn; Åberg, Ann. (2001) Socialpædagogik og socialpædagogisk praksis i Norden. 2001. ISBN 8789992466.