Bakgrunn og aktiviteter

Studierelaterte oppgaver

  • Studieveiledning bachelor i vernepleie
  • Internasjonalisering
  • Studieplanlegging
  • Eksamen