Bakgrunn og aktiviteter

Studierelaterte oppgaver

 • Studieveiledning
 • Saksbehandling
 • Sekretær for studieprogramråd i MBUPHLS
 • Studieplanlegging
 • Phd

Kvalitetssikring av studier

 • Kvalitetssikring av studiene (KVASS m.m.)
 • Oppfølging av masterstudentenes progresjon

Sensur og eksamensrelatert

 • Planlegge eksamensperioden
 • Oversikt over eksamensdatoer og sensurfrister
 • Godkjenningslister
 • Sensurlister
 • Klager og begrunnelser

Annet studieadministrativt

 • Pensumlister
 • Registrering av masteroppgaver