Bakgrunn og aktiviteter

Jeg heter Ida og er doktorgradsstipendiat i pedagogikk, ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Jeg har en master i rådgivning fra NTNU, og skrev masteroppgave om hva det innebærer å være profesjonell som veileder. Fokus for mitt doktorgradsprosjekt er kommunale helsetjenester.  

 

Undervisning: 

VLR1000 Læring, kunnskap og valg (7,5 sp.)

VLR1003 Grunnleggende perspektiver i rådgivning (7,5 sp.)

PED1003 Didaktikk (15 sp.)

VLR1005 Rådgivning i lys av hjelpeperspektiver (7,5 sp.)

VL3800 Lev og lær (Eksperter i Team) (7,5 sp.)