Bakgrunn og aktiviteter

Aktiviteter:

Jeg leder Toppforsk-prosjektet Waves and Nonlinear Phenomena (WaNP). Jeg er Generalsekretær for the International Mathematical Union (IMU). I anledning min 60-årsdag i 2016 ble konferansen Non-linear PDEs, mathematical physics, and stochastic analysis organisert her på NTNU. Se proceedings Non-Linear Partial Differential Equations, Mathematical Physics, and Stochastic Analysis, European Mathematical Society Publishing House.  

Forskningsfelt:

Differensialligninger, matematisk fysikk; spesielt hyperbolske konserveringslover og fullstendig integrerbare systemer. Stokastisk analyse og flyt i porøse medier.

Undervisning:

Våren 2021:  MA8105 Ikkelineære partielle differensialligninger og Sobolevrom  

Høsten 2021:  TMA4305 Partielle differensialligninger

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner