course-details-portlet

MA8103 - Ikkelineære hyperbolske konserveringslover

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 E

Faglig innhold

Grunnleggende matematiske og numeriske egenskaper som studeres for konserveringslover er: eksistens av løsninger, sjokkløsninger, entropi-betingelser, Rankine-Hugoniot betingelsen. Numeriske teknikker inkluderer frontfølgning, differensemetoder, Riemannløsere, Glimms metode, frontfølging. Anvendelser i gassdynamikk og petroleumsreservoarer vil bli diskutert.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Grunnleggende matematiske og numeriske egenskaper som studeres for konserveringslover er: eksistens av løsninger, sjokkløsninger, entropi-betingelser, Rankine-Hugoniot-betingelsen. Numeriske teknikker inkluderer frontfølgning, differensemetoder, Riemannløsere, Glimms metode, frontfølging. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å håndtere problemer og utføre forskning på ikke-lineære partielle differensiallinger og deres anvendelser, med spesiell vekt på gassdynamikk og petroleumsreservoarer. 3. Kompetanse. Studenten er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonal nivå, samt samarbeide om felles tverrfaglig forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eventuelt som ledet selvstudium.

Kurset foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang våren 2024. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.

Kursmateriell

H. Holden, N. H. Risebro: Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws, Springer 2015.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 E 01.06.2024 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU