MA8103 - Ikkelineære hyperbolske konserveringslover

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang våren 2020. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.
Grunnleggende matematiske og numeriske egenskaper som studeres for konserveringslover er: eksistens av løsninger, sjokkløsninger, entropi-betingelser, Rankine-Hugoniot betingelsen. Numeriske teknikker inkluderer frontfølgning, differensemetoder, Riemannløsere, Glimms metode, frontfølging. Anvendelser i gassdynamikk og petroleumsreservoarer vil bli diskutert.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Grunnleggende matematiske og numeriske egenskaper som studeres for konserveringslover er: eksistens av løsninger, sjokkløsninger, entropi-betingelser, Rankine-Hugoniot-betingelsen. Numeriske teknikker inkluderer frontfølgning, differensemetoder, Riemannløsere, Glimms metode, frontfølging.

2. Ferdigheter.
Studenten er i stand til å håndtere problemer og utføre forskning på ikke-lineære partielle differensiallinger og deres anvendelser, med spesiell vekt på gassdynamikk og petroleumsreservoarer.

3. Kompetanse.
Studenten er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonal nivå, samt samarbeide om felles tverrfaglig forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eventuelt som ledet selvstudium.

Kursmateriell

H. Holden, N. H. Risebro: Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws, Springer 2015.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.