course-details-portlet

MA8103 - Ikkelineære hyperbolske konserveringslover

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg. Foreleses neste gang våren 2020. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.
Grunnleggende matematiske og numeriske egenskaper som studeres for konserveringslover er: eksistens av løsninger, sjokkløsninger, entropi-betingelser, Rankine-Hugoniot betingelsen. Numeriske teknikker inkluderer frontfølgning, differensemetoder, Riemannløsere, Glimms metode, frontfølging. Anvendelser i gassdynamikk og petroleumsreservoarer vil bli diskutert.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Grunnleggende matematiske og numeriske egenskaper som studeres for konserveringslover er: eksistens av løsninger, sjokkløsninger, entropi-betingelser, Rankine-Hugoniot-betingelsen. Numeriske teknikker inkluderer frontfølgning, differensemetoder, Riemannløsere, Glimms metode, frontfølging.

2. Ferdigheter.
Studenten er i stand til å håndtere problemer og utføre forskning på ikke-lineære partielle differensiallinger og deres anvendelser, med spesiell vekt på gassdynamikk og petroleumsreservoarer.

3. Kompetanse.
Studenten er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonal nivå, samt samarbeide om felles tverrfaglig forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eventuelt som ledet selvstudium.

Kursmateriell

H. Holden, N. H. Risebro: Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws, Springer 2015.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU