Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier og Universitetslektor ved Institutt for Sykepleievitenskap med undervisningsprofil innenfor temaene Sykdomslære og Sykepleie i tillegg til HLR for alle tre år ved bachelorutdanningen. Er koordinator for Instruktørgruppen i HLR ved Instituttet. Innehar Master i Folkehelsevitenskap fra UMB, Ås. Fokus var da på Veiledning til Sykmeldte. 

Har ved ISV vært opptatt av å formidle fag og forskning ved bruk av ulike undervisningsmetoder:

  • FOU prosjekt 2013-. "Psykiatrisk og somatisk sykdomslære og farmakologi: En samlet undervisningsmodell". Her er formålet å styrke kunnskapsnivå gjennom en integrering av psykiatri og naturvitenskaplige emner i undervisningen. Samt å bidra til en omsetting av sykepleiefaglig teori på praktiske tilfeller. 
  • Har hatt medansvar i bruk av videoforelesning i Sykdomslære. 
  • Har vært pådriver i å utvikle et instruktørkorps av lærere innen HLR, samt at studentene ved bachelorutdanningen har fått opplæring og trening i ulike elementer av dette. Har da brukt undervisningsmetoder som TBL (teambasert læring) og praktiske øvelser. 

Er praksislærer i primærhelsetjenestene og kirurgiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten.

Har klinisk erfaring fra akuttmottak og kirurgiske avdelinger. Har også arbeidet ved kirurgisk avdeling ved et arabisk sykehus i Saudi Arabia