Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en stipendiat ved institutt for materialteknologi. Mine hovedveiledere er Professor Frode Seland og Professor Bruno Pollet. Prosjektet mitt handler om å bruke ultralyd for å produsere nanokatalysatorer som kan brukes til elektrokjemisk energiomgjøring. Gjennom mitt arbeid vil jeg utforske hvordan ulike ultralydparametre kan påvirke de fysiske og katalytiske egenskapene til nanopartikler. Flere ulike materialsystemer vil bli undersøkt, men fokuset vil spesielt være på ikke-edle metaller som Ni eller Fe. Ettersom jeg får optimert syntesen for de ulike materialsystemene, vil jeg også forsøke å skalere den opp slik at den kan benyttes i industrielle sammenhenger. Dersom jeg lykkes med dette vil det kunne resultere i bedre og billigere katalysatorer for blant annet brenselceller, slik at hydrogen kan bli konkurransedyktig med fossile brensler.

Jeg fullførte en mastergrad i nanoteknologi ved NTNU i 2019, hvor jeg spesialiserte meg innen nanoteknologi for materialer, energi og miljø. Her gikk masteroppgaven min ut på å undersøke rekombinasjonsmekanismene i fargestoff-baserte solceller. Arbeid med fotoelektrokjemiske karakteriseringsteknikker som impedansspektroskopi ble derfor en sentral del av oppgaven.