Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med områdene norskdidaktikk, vurdering, literacy (lesing og skriving) og skoleutvikling i nært samarbeid med både utdanningsmyndigheter, praksisutøvere og internasjonale forskningsmiljø. Jeg har lærerutdanning og doktorgrad (ph.d.) i nordisk litteratur fra NTNU, og har praktisert som lærer både i barneskole, ungdomsskole og i videregående opplæring.

Jeg har utviklet en rekke nettbaserte videoforelesninger om lesing, vurdering, skoleutvikling og norskfaglige emner:

Vurdering

Hva er vurdering?

Baklengs planlegging

Hva er kompetanse?

Operasjonalisering av kompetansemål

Egenvurdering

Formativ og summativ vurdering

Metoder for formativ vurdering

Vurderingssystemer og vurderingens historie i Norge

Konstruktivisme

Bevis for læring - kan alt vurderes?

Vurdering for læring og ledelse

Hvordan lage en rubrikk

Digitale vurderingsverktøy

Undervisningsdesign

Undervisningsmodus

 

Norskdidaktikk

Norskfaget i Kunnskapsløftet

Norskfaget mellom dannelse og kompetanse

Muntligkompetanse og klasseromssamtaler

Undervisningsdesign og litteraturundervisning

Oppgave- og kriteriedesign

Didaktiske utfordringer i tekstvurdering

TekstlingvistikkLesing

Hva er lesing?

Teoretiske modeller for lesing

Leseferdigheter og lesestrategier

Feedback og læring

Hva må vi vite om vurdering av elevers lesekompetanse?

Undervisningsstrategier som fremmer leseforståelse

Begrepsorientert leseundervisning

Læreboka som sammensatt tekst

Samtaler i klasserommet - Muntligkompetanse og klasseledelse

Litteraturlaboratorium - Undervisningsstrategi for skjønnlitteratur

Cloze som vurderingsform

Å lage en boktrailer

 

Skoleutvikling

PLN - personlig lærende nettverk

Aksjonsforskning og aksjonslæring

Hva er en leseveileder?

Leseveilederens oppgaver og ansvarsområder

Grunnleggende ferdigheter for tenåringer

Seks modeller for leseveiledning

Samarbeid med rektorer om leseveiledning og skoleutvikling        

 

Nordisk litteratur

Litteraturhistorie og litteraturhistoriografi del 1

Litteraturhistorie og litteraturhistoriografi del 2

Litteraturhistorie og litteraturhistoriografi del 3

Norrøn lyrikk

Voluspå

Folkeviser

“Olav og Kari”

Camilla Collett del 1

Camilla Collett del 2

Camilla Collett del 3

Camilla Collett del 4

Modernitet og modernisme

Gunvor Hofmo

Rolf Jacobsen: “Byens metafysikk”

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2016

 • Fjørtoft, Henning. (2016) Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1836-3.
 • Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering av muntlighet i klasserommet. 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.

2015

 • Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Guldal, Tale Margrethe. (2015) Innledning. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken.
 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
 • Brønd, Kirsten Frøhlich; Fjørtoft, Henning; Gustafson, Trine; Heckmann, Lene Skovbo; Pam, Hook; Iverssøn, Victoria Grønning; Jensen, Annette Hildebrand; Marzano, Robert J; Nielsen, Bodil; Nottingham, James; Petty, Geoff. (2015) Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag. 2015. ISBN 9788771600766. Undervisning og læring (7423).
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.
 • Fjørtoft, Henning. (2015) Tjeklister og rubrics: kriteriebaserede vurderingsredskaber. Læringsmål og taksonomiske redskaber.
 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.

2014

 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug. (2014) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. 2014.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Grunnleggende ferdigheter i norsk. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Hele skolen skriver. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Fjørtoft, Henning. (2014) Norskdidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788245014129. LNUs skriftserie (198).
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).

2013

 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Literacy - skolens største utfordring? Anmeldelse av Skjelbred og Veum (red.): Literacy i læringskontekster. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Nærlesing på ungdomstrinnet. Norsklæreren.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderingspraksiser i matematikkfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning. (2013) Vurderinspraksiser i norskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.

2011

 • Fjørtoft, Henning; Helland, Frode. (2011) Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. 2011. ISBN 978-82-471-3078-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (257).