Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i gruppen til Prof. Asle Sudbø innenfor kondenserte mediers teori. Jobber med effektene av spinn-bane-kobling på 2D ukonvensjonelle superledere.

Siv.ing.-/mastergrad i fysikk fra NTNU (2016).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner