Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i gruppen til Prof. Asle Sudbø innenfor kondenserte mediers teori. Jobber med superledning i to-dimensjonale systemer bestående av blant annet topologiske isolatorer.

Siv.ing.-/mastergrad i fysikk fra NTNU (2016).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner