Heinz A. Preisig

Professor Institutt for kjemisk prosessteknologi
73592807
Sem Sælands vei 6, Kjemi IV * 233

Bakgrunn og aktiviteter

Sulzer (CH), BSc (CH), MSc, PhD ETHZ, Ass Prof TAMU (US), Sen Lecturer UNSW (AU), Prof Chem Eng, Phys, El Eng, TUE (NL), Prof Chem Eng NTNU (N)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner