Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent for 2. studieår bachelor i sykepleie og videreutdanning i helsesykepleier (helsesøster).

Mine arbeidsoppgaver:

 • Studieveiledning og saksbehandling vedrørende enkeltstudenter
  • permisjon
  • progresjonskrav
  • individuell studieplan
  • studentveiledning
 • Tilrettelegging av studie
 • Praksisadministrasjon for gjeldende utdanninger.
 • Blackboard og FS
 • Orego
 • EpN