MD4043 - Semester IID

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer D

Faglig innhold

I semester IID undervises det i følgende fagområder: fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, endokrinologi, nefrologi, urologi, billeddiagnostikk, global helse, infeksjonssykdommer, farmakologi og patologi. Undervisningen i IID er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er i stor grad lagt til mandager, tirsdager og fredager. Uketjeneste og PBL er lagt til onsdager og torsdager. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Alle studenter (unntatt utvekslingsstudenter) skal også i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 15. november (for norske studenter som utveksler til utlandet gjelder andre frister). Se forøvrig semester IIIA.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmåldatabasen og studiehåndboken for medisin.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, demonstrasjoner, kurs/øvelser, forelesninger, klinikker, seminarer, uketjeneste i universitetssykehuset, ferdighetslab.
All undervisning gis på engelsk, men eksamen skriftlig og muntlig gis på norsk i studieåret 2016/17.
Uketjeneste og PBL er obligatorisk. Det tillates maks 15% ubegrunnet fravær fra denne delen av undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Uketjeneste
  • PBL

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IID i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IIC i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret. Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 3. års eksamen medisin (MD4030)

Kursmateriell

Se eget semesterhefte

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Høst ORD Skriftlig eksamen** 1/2 D 14.12.2017 09:00 JC23 Realfag , JB22
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 07.06.2018 08:30
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.