MD4043 - Medisin - semester IID

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer D

Faglig innhold

I semester IID undervises det i følgende fagområder: fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, endokrinologi, nefrologi, urologi, billeddiagnostikk, global helse, infeksjonssykdommer og mikrobiologi, farmakologi og patologi. Undervisningen i IID er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er i stor grad lagt til mandager, tirsdager og fredager. Uketjeneste og PBL er lagt til onsdager og torsdager. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Alle norske studenter inkludert norske utvekslingsstudenter (ikke de utenlandske utvekslingsstudentene) skal også i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 31. januar påfølgende semester. Se forøvrig semester IIIA.

Ved obligatorisk undervisningsaktivitet er det tillatt med maksimalt 15% ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Dette emnet er felles for studentene i Trondheim og i studieløpet Link og har samme faglige innhold, læringsmål og eksamen. Link-studentene har imidlertid sin studiebase i Levanger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmåldatabasen på fakultetets hjemmesider.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL), forelesninger, klinikker, seminarer, teambasert læring (TBL), kurs/øvinger, ferdighetslab, klinisk tjeneste

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL
  • Uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IID i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IIC i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret. Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 3. års eksamen medisin (MD4030)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4041 30.0 01.09.2018
MD4040 30.0 01.09.2018
MD4045 30.0 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 19.12.2019 09:00
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 1/2 D 16.12.2019 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 1/2 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.