Bakgrunn og aktiviteter

Hans er utdannet sykepleier fra 1994 og har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Trondheim (NTNU) 1999. Hans har PhD i sosialantropologi gjennomført ved NTNU (2003 – 2008). 

På 80-tallet studerte Hans nordindisk kunstmusikk (sitar og tabla) i seks år ved Visva-Bharati Universitetet i Vest-Bengal, India. I løpet av denne perioden skaffet han seg solid kunnskap innen ’Bengal Studies’ feltet, samt som musikkantropolog. Han har ved flere anledninger undervist i nordindisk musikkantropologi ved Institutt for musikkvitenskap ved NTNU. Han snakker folkelig Bengali flytende og kjenner forholdene i Bengal godt. Hans hovedinteresse de siste ti årene har dog dreid seg om ritualisering rundt døden i forskjellige samfunn og kontekster. Hans hovedfagsoppgave fokuserer på en liten etnisk gruppe som har spesialisert seg som gravferdsprester, bilderullemalere og fortellere hos stammefolket Santalene i nordøstre India. 

Hans har også erfaring som sykepleier ved Seksjon Lindrende Behandling ved St Olavs Hospital (fra 1994–1998, samt 2003), har arbeidet ved sosialantropologisk institutt ved NTNU som lektor i tre år og som førsteamanuensis ved institutt for sykepleierutdanning ved HiST i sju år.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner