Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom ved INB.

Mine ansvarsområder:

  • økonomisk rådgivning i prosjekt
  • regnskapsoppfølging av prosjekt
  • budsjettering i søknadsfaser
  • økonomisk rapportering internt og til eksterne bidragsytere
  • utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektkontrakter og samarbeidsavtaler
  • andre henvendelser relatert til økonomi
  • annen administrativ støtte i alle faser av et eksternfinansiert prosjekt