Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kaya, Mehmet Siddik; Fauske, Halvor. (2014) Innvandrere på utsiden av samfunnet. Abstrakt forlag. 2014. ISBN 978-82-7935-357-7.
  • Fauske, Halvor; Nygren, Pær Thomas. (2010) Handlekompetence og ideologi - individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk Forlag. 2010. ISBN 9788777066368.
  • Øia, Tormod; Fauske, Halvor. (2010) Oppvekst i Norge. 2. utg. Abstrakt forlag. 2010. ISBN 978-82-7935-292-1.
  • Fauske, Halvor; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär. (2008) Læring i fællesskab : en pædagogisk model for professionsuddannelser. 2008. ISBN 9788777065026.
  • Fauske, Halvor; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär. (2008) Læring i fællesskab : en pædagogisk model i professionsuddannelser. 2008. ISBN 9788777065026.
  • Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Nygren, Pär. (2007) Læring i fellesskap : en pedagogisk modell i profesjonsutdanninger. Gyldendal Akademisk. 2007. ISBN 9788205329751.
  • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn. (2006) Utakter : om helse og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Gyldendal Akademisk. 2006. ISBN 8205326304.