Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Mohammed, Hadi; Longva, Andreas; Seidu, Razak. (2019) Impact of local climate change on the Ålesund water supply system accounting for the raw water source and treatment processes. 2019.