Realfagsrekruttering

Nasjonalt senter for

Realfagsrekruttering

Vår visjon

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

NSR har et nasjonalt mandat og får bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Senteret er organisert ved NTNU og tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Les mer på www.realfagsrekruttering.no

Vi jobber både for UH-sektoren og for ungdomsskole og videregående skole. Vi har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Våre største prosjekter er:


Kontakt oss

Kontakt oss

person-portlet