Bakgrunn og aktiviteter

Gunn-Berit Neergård er utdannet sykepleier og har en mastergrad i entreprenørskap fra NTNUs Entreprenørskole. I doktorgraden sin, forsker hun på entreprenørskapsutdanning for sykepleiere. Neergård holder inspirerende, faglige og vitenskapelige foredrag om entreprenørskap, og om behovet for innovasjon i helsevesenet. Hun er også interessert i temaet entreprenørhelse.

For mer informasjon om Neergårds karriere og faglige bakgrunn, se hennes LinkedIn-profil.

Gunn-Berit Neergård blogger om entreprenøriell sykepleie på Instagram: @nurse_gunn-berit

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Sæter, Gunn-Berit; Aaboen, Lise; Politis, Diamanto. (2019) Nursing students recognising entrepreneurial opportunities through a three-day entrepreneurship camp. 3E ECSB Entrepreneurship Education Conference ; Göteborg. 2019-05-08 - 2019-05-10.
  • Sæter, Gunn-Berit; Aaboen, Lise; Konstad, Marte; Widding, Lars Øystein. (2018) Students Becoming Entrepreneurs for Life: Managing Entrepreneurial Passion and Resilience. 3E Conference (ECSB Entrepreneurship Education Conference) . 3E Conference (ECSB Entrepreneurship Education Conference); Enschede. 2018-05-16 - 2018-05-18.