Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde: Gunilla Eide Isaksen har vært ansatt på ILU NTNU siden 2018, og jobber nå ved pedagogikkseksjonen hvor hun underviser i pedagogikk og elevkunnskap i GLU 1, 2, 3 og 4. Hun har også undervist, veiledet og sensurert på andre emner innen pedagogikk, blant annet på lektorutdanningen.

Kompetanse: Gunilla er utdannet lektor med master i pedagogikk, retning førskolepedagogikk fra 2017. Temaet for masteroppgaven løfter fram minoritetsforeldres tanker og fortellinger rundt hva de mener er viktig for at deres barn skal bli inkludert i det norske samfunnet. Oppgaven sentreres i et teoretisk rammeverk med fokus på anerkjennelse, relasjoner og makt.

Interesser: Gunilla er spesielt interessert i tematikk som demokrati, mangfold, sosial ulikhet og lekens vilkår i barnehage og skole, samt barns opplevelser i overgangen mellom barnehage og skole. Hun er særlig opptatt av å få frem barn og foreldres perspektiver.

Bakgrunn: Gunilla er utdannet førskolelærer med 18 års erfaring som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehagen. Hun har vært engasjert i ulike utviklingsarbeid både med personal, foreldre og barn, som for eksempel Grønn barneby, prosjekt knyttet til Lyttende pedagogikk og Barnesamtaler. I de fleste årene av sin praksis har Gunilla vært praksislærer for studenter fra Dronning Mauds minnes høyskole for barnehagelærerutdanning.