Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider som førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap ved Institutt for Pedagogikk og Livslang Læring, hvor mye av mitt arbeid handler om veiledning og undervisning på bachelor-, master- og etterutdanningsnivå. Jeg underviser i temaer som gruppeutvikling, etikk og profesjonalitet, humanistisk-eksistensialistisk teori, fenomenologi, verdier og beslutningsprosesser, både i karriererådgivningssammenheng og med coaching, mentoring og veiledning som bakteppe.  

Min doktoravhandling omhandler coachende lederskap og har tittelen: "When coaching flows into leadership: A phenomenological-hermeneutical study of leaders' lived experience of coaching leadership". I dette forskningsprosjektet har jeg utforsket lederes erfaringer med å bruke coaching i sitt lederskap.

Som teorigrunnlag er det humanistisk-eksistensialistiske perspektivet sentralt for meg, både i avhandlingen og i andre sammenhenger. Enten det er snakk om coaching, mentoring, veiledning eller andre hjelperelasjoner og -prosesser er jeg opptatt av hva som bidrar til at individer og grupper får god hjelp, og hvordan kvaliteter ved selve hjelperelasjonen spiller inn i dette. 

For tiden er jeg både i praksis og forskning opptatt av hvordan man kan støtte studenter i arbeidet med å skrive frem tekster innenfor en akademisk kontekst. Sammen med flere kolleger jobber vi nå med et forskningsprosjekt som utforsker studenters opplevelser av første møte med skriving innenfor den akademiske konteksten. I tillegg er er vi opptatte av å utvikle gode strukturer for å støtte studentenes skriveprosesser og deres kompetanseutvikling knyttet til dette. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Kvalsund, Ragnvald; Roald, Gunhild Marie. (2019) Sjølvinnsikt i eit relasjonsperspektiv. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Roald, Gunhild Marie. (2015) Coaching og coachende lederskap. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.

Rapport/avhandling

  • Roald, Gunhild Marie. (2009) Veiskillets metodikk - relasjonen og fellesskapet som grunnmur i boligsosialt arbeid. 2009.
  • Roald, Gunhild Marie. (2005) I fri flyt - en Q-metodologisk studie av flyt i arbeidsgrupper. 2005.