Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth. (2015) Innovasjon for mer integrerte tjenester : samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.

Rapport/avhandling

  • Høiland, Gry Cecilie. (2018) Frontline policy implementation in public organizations. A sociological analysis of the 'how and why' of implementation gaps. 2018. ISBN 978-82-7644-796-5.