Gro Nygård

Universitetslektor, programleder for studieprogrammet i fremmedspråk (permisjon)

Institutt for språk og litteratur
73596510

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor i spansk språk ved Institutt for språk og litteratur. Jeg har sosiologi og anvendt språkvitenskap i fagkretsen min og har master i spansk fra UiO.

Jeg har siden 2005 undervist i språkemner i spansk på bachelor og årsstudiumsnivå, men for tiden jobber jeg med en phd i spansk språkvitenskap. Denne omhandler en analyse av bruk og betydning av et utvalg spanske lettverb (deriblant echar og soltar).

 

Faglige interesser

 • spansk fagdidaktikk
 • studentaktiv undervisning
 • spansk lingvistikk
 • spansk semantikk
 • språktilegnelse
 • forskjeller og likheter mellom spansk og norsk i et språklæringsperspektiv
 • akademisk skriving på spansk for studenter med norsk som morsmål
 • spansk sosiolingvistikk

 

Prosjekterfaring/verv etc

 • Medlem i ledergruppa, Institutt for språk og litteratur, NTNU, 2016-
 • Programrådsleder i studieprogramråd for fremmedspråk, NTNU, 2015-
 • Medlem i Programstyre for spansk, UiT, 2018-
 • Seksjonskoordinator for spanskseksjonen, Institutt for språk og litteratur, NTNU, i mange perioder mellom 2005 og 2017.
 • Nasjonalt fagråd for romanske språk, medlem i flere perioder mellom 2005 -2015-, nestleder 2015-2016)
 • Prosjektil (https://prosjektil.wordpress.com), NTNU, 2015
 • Medarrangør av Den norske spansklærerforeningens konferanse på NTNU, 2015 https://anpe5.wordpress.com/

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Nygård, Gro. (2015) Hva er poenget med å studere spansk hvis man allerede snakker flytende?. Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier.

Andre

 • Yri, Jørgen Sørlie; Nygård, Gro. (2016) Studentaktiv læring. Læringstreff NTNU . Læringsstøttesenteret NTNU; Trondheim. 2016-04-01.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Gro. (2015) Nye undervisningsformer i spansk og nordisk: en nærstudie av to undervisningsemner. Faggruppeseminar for faggruppe i språk og kommunikasjon ; NTNU. 2015-03-23 - 2015-03-23.
 • Nygård, Gro. (2015) Hvordan organisere undervisning på universitetsnivå (basis) slik at at studentene får mulighet til å forbedre sin muntlige kompetanse?. Spansklærerkonferanse . Den norske spansklærerforeninga og NTNU; 2015-11-19 - 2015-11-21.