Gro Nygård

Universitetslektor, Programleder for studieprogrammet i fremmedspråk

Institutt for språk og litteratur
73596510

Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er universitetslektor i spansk språk ved institutt for språk og litteratur. Jeg har sosiologi og anvendt språkvitenskap i fagkretsen min og har master i spansk fra UiO.

 

Jeg underviser i språkemner i spansk, både på bachelor (fom vår 17) og årsstudium (fom 2005).

 

Faglige interesser

 • spansk fagdidaktikk
 • studentaktiv undervisning
 • fleksibel undervisning (blended learning)
 • spansk sosiolingvistikk

 

Prosjekterfaring/verv etc

 • Prosjektil
 • Programrådsleder i studieprogramråd for fremmedspråk (2015-)
 • Nasjonalt fagråd for romanske språk (medlem i flere perioder mellom 2005 -2015-, nestleder 2015-)
 • Arrangør av Den norske spansklærerforeningens konferanse på NTNU 2015 https://anpe5.wordpress.com/

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Nygård, Gro. (2015) Hva er poenget med å studere spansk hvis man allerede snakker flytende?. Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier.

Andre

 • Yri, Jørgen Sørlie; Nygård, Gro. (2016) Studentaktiv læring. Læringstreff NTNU . Læringsstøttesenteret NTNU; Trondheim. 2016-04-01.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Gro. (2015) Nye undervisningsformer i spansk og nordisk: en nærstudie av to undervisningsemner. Faggruppeseminar for faggruppe i språk og kommunikasjon ; NTNU. 2015-03-23 - 2015-03-23.
 • Nygård, Gro. (2015) Hvordan organisere undervisning på universitetsnivå (basis) slik at at studentene får mulighet til å forbedre sin muntlige kompetanse?. Spansklærerkonferanse . Den norske spansklærerforeninga og NTNU; 2015-11-19 - 2015-11-21.