Geir Arild Espnes

Professor/leder for faggruppe for Folkehelse og samfunnsmedisin og Senter for helsefremmende forskning

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap
90165153

Bakgrunn og aktiviteter

Espnes har i tiden 2019-2023 permisjon for å være ordfører i Oppdal

Leder for faggruppe Folkehelse og samfunnsmedisin

Leder ved Senter for helsefremmende forskning 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner