Bakgrunn og aktiviteter

Min bakgrunn

Jeg er utdannet Cand.Philol fra NTNU og State University of New York -  fagkombinasjon i språk og administrasjon/statsvitenskap/historie.

Etterutdanning i prosjektarbeid ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord universitetet), og prosjektledelse ved NTNU.

Arbeidsområder innenfor sak, dokumentasjonsforvaltning og arkiv i stalig forvaltning siden 1999; konsulent Statens lånekasse for utdanning, rådgiver og arkivar Domstoladministrasjonen, arkivleder Domstoladministrasjonen, seniorrådgiver NTNU.
 

Mine arbeidsområder i utvalg:

Arkivfag

Verktøy for elektronisk saksbehandling og arkiv, system og systemadministrasjon

Veiledning og rådgivning sak- og arkivfaglige spørsmål, prosesser

NOARK 5 BOTT-samarbeid sak/arkiv - samarbeid NTNU,UiB,UiO,UiT

 

 

Arkivarens Code of Ethics