course-details-portlet

IIKG6500 - Cyber Tactics

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 6/10
Hjemmeeksamen 4/10 3 timer ALLE

Faglig innhold

See English version

Læringsutbytte

See English version

Læringsformer og aktiviteter

-Seminar (4 dags-seminar)
-Øvelser/case
-Nettstøttet læring
-Oppgaver /Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon:
-See English version

Mer om vurdering

See English version

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (EMNE/IE)
Information Security (MISEB)

Kursmateriell

See English version

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4213 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 4/10 ALLE

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 6/10
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU