course-details-portlet

IIKG6500 - Cyber Tactics

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Seminars /samlinger - Øvelse/Case - Oppgave/Prosjekt arbeid

Faget har tre obligatoriske samlinger, de to første varer en dag og den siste varer to dager. Samlingene blir ikke streamet eller tatt opp på video, fysisk oppmøte er nødvendig på alle tre samlinger.

  • Dersom det blir færre enn 5 oppmeldte studenter, kan undervisningsformen og aktiviteter justeres.
  • Antall studenter kan være begrenset (max 10).

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (EMNE/IE)
Information Security (MISEB)

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4213 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU