Bakgrunn og aktiviteter

 

Mine hovedarbeidsoppgaver er

·        Bistand til utarbeidelse av budsjett i søknads- og kontraktsfase

·        Registrering og opprettelse av prosjekter, budsjettering, periodisering og fakturering på  BOA-prosjekter

·        Bistand til utarbeidelse/kvalitetssikring av subkontrakter mht. økonomi

·        Oppfølging av regnskap mot budsjett

·        Bistand ved kvalitetssikring av sluttregnskap og avvikshåndtering

·        Bistand og ev. opplæring av prosjektleder i aktuelle systemer/rutiner

·        Regnskapsmessig avslutning av BOA-prosjekter

 

 Jeg har utdanning innen økonomi og administrasjon med finans.

Har tidligere erfaring med regnskap og lønn fra privat sektor.