Bakgrunn og aktiviteter

I am an Associate Professor in Nordic Literature in the Department of Language and Literature at the Norwegian University of Science and Technology. I am primarily interested in how literature relates to history and politics. I have investegated these relations both in contemoprary literature and in the modernist tradition. Currently I am studying how the emergence of the commercial print culture in the late 1800s affected a society accustomed to slower rythms of publication, focusing especially on the impact it had on the developement of the Norwegian realist novel.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Boasson, Frode Lerum. (2019) Pleasure Is Not Fun: The Locus Amoenus in Knut Hamsun. Mutating Idylls. Uses and Misuses of the Locus Amoenus in European Literature, 1850–1930.
  • Boasson, Frode Lerum. (2017) Hamsuns vitalisme. Vitalisme, Victoria, språk : rapport fra Hamsun-dagene 2016.

Rapport/avhandling

  • Boasson, Frode Lerum. (2015) Men Livet lever. Hamsuns vitalisme fra Pan til Ringen sluttet. 2015. ISBN 978-82-326-1232-1.