Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Foss, Svein; Gustavsson, Ann; Johansen, Fred; Karstensen, Steinar; Rodheim, Stefan; Schneider, Markus; Sønsteli, Stein Tore. (2011) Kvalitet i flexibelt lärande: en tekstsamling for bedre utdanning med digitale medier. 2011.